Eski Sistem Şifresini Değiştirme

Şifresi değiştirilmek istenen kişiye ait e-posta adresi yazılmalıdır.

Bu şifre nerelerde kullanılır? : BAP otomasyon sisteminde eski şifre sistemi kullanılmaktadır.

Şifre Oluşturma Kuralları:
İsim veya soyisim içermemeli,
Aşağıdaki şartların 3 tanesini sağlamalı.
  • En az bir rakam (0-9)
  • En az bir büyük harf (A-Z)
  • En az bir küçük harf (a-z)
  • En az bir işaret (+-*!%& vs.)

© 2019 Uşak Üniversitesi - BİDB - Sistem ve Ağ Yönetimi