Kişisel E-Posta ile Şifre Değiştirme

Şifre değiştirmeden önce okuyunuz:
  • Şifre değiştirme için kullanacağınız E-posta adresinizi Öğrenci Bilgi Sistemi'ne E-Devlet ile giriş yaptıktan sonra Özlük Bligileri kısmında 1. E-Posta alanından güncelleyebilirsiniz.
  • Burada kullanılacak adres "@ogr.usak.edu.tr" uzantısından farklı olmalıdır.
  • Öğrenci Bilgi Sistemi'ne E-Devlet ile giriş yapılabilmektedir.
Öğrenci Bilgi Sisteminde özlük bilgileri alanında belirttiğiniz E-posta adresi. E-posta adresimi hatırlamıyorum?

Öğrenci E-posta şifreniz de buradaki işlemin ardından değişmiş olacaktır. Kurtarma e-postası olarak OBS'deki Özlük Bilgileri kısmında yer alan 1.Eposta adresi kullanılmaktadır.
Öğrenci Bilgi Sistemine E-Devlet şifreniz ile giriş yaptıktan sonra 1.Eposta adresinizi değiştirebilirsiniz.

Öğrenci Şifre Oluşturma Kuralları
Yeni şifreniz en az 8 karakter olmalı,
İsim veya soyisim içermemeli,
Aşağıdaki şartların 3 tanesini sağlamalı
  • En az bir rakam (0-9)
  • En az bir büyük harf (A-Z)
  • En az bir küçük harf (a-z)
  • En az bir işaret (+-*!%& vs.)
Aynı şifreyi bir yıl boyunca kullanmamalısınız.
© 2019-2022 Uşak Üniversitesi - BİDB