Personel Şifre Değiştirme

Domain Şifresi:

Personel Şifre Oluşturma Kuralları
Yeni şifreniz en az 7 karakter olmalı,
İsim veya soyisim içermemeli,
Aşağıdaki şartların 3 tanesini sağlamalı
  • En az bir rakam (0-9)
  • En az bir büyük harf (A-Z)
  • En az bir küçük harf (a-z)
  • En az bir işaret (+-*!%& vs.)
şartlarından üç tanesini sağlamalıdır.
© 2019-2022 Uşak Üniversitesi - BİDB